Obraz pochodzi z cyklu Warszawa i powstał na V Festiwal Sztuk Pięknych w 1974 r. W początkowej fazie twórczości Dwurnik odwoływał się do Nikifora Krynickiego i twórczo interpretował jego rysunkowy sposób przedstawiania ulic oraz architektury. Budowa Dworca Centralnego ukazuje panoramę Alej Jerozolimskich w ważnym momencie komunikacyjnej przebudowy. Monumentalne ujęcie jednej z najbardziej prestiżowych inwestycji rządów Edwarda Gierka oddaje moment, w którym obok budowy dworca utworzono przejścia podziemne i oddano prymat samochodom, zwiększając liczbę pasów ruchu. Dzisiaj segregacja ruchu w miastach spotyka się z krytyką użytkowników i stopniowo się od niej odchodzi.


Edward Dwurnik

Edward Dwurnik (1943–2018) studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom obronił w pracowni prof. Eugeniusza Eibischa. Był jednym z najważniejszych polskich malarzy XX w., który w swojej twórczości bardzo dużo miejsca poświęcił architekturze i ulicy. Przedstawiał różnorodność urbanistyczną miast i miasteczek, a Warszawa, w której spędził całe dorosłe życie, była dla niego głównym źródłem inspiracji. W późniejszych latach malował miasto z pamięci, pozwalając sobie na zmiany w jego topografii i fantastyczne wizje architektoniczne.

Rok powstania: 1974
farba olejna i akrylowa na płótnie
Kolekcja Muzeum Warszawy