Piotr Wysocki i Dominik Jałowiński przeprowadzili warsztaty malarsko-rzeźbiarskie w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku, w którym przebywają wyłącznie mężczyźni. Do udziału w warsztatach artyści zaprosili uchodźców różnych narodowości. Tytuł Refugee Jam opisuje nie tylko sytuację wspólnego tworzenia. Słowo „jam”, w zależności od kontekstu, może znaczyć również kłopoty, tłok, przemyt czy unieruchomienie. Biorąc pod uwagę kontekst powstania pracy i fakt, że wielu przebywających w ośrodku uchodźców pochodzi z terenów byłego Związku Radzieckiego, nabiera ona niemal symbolicznego znaczenia. Z jednej strony artyści nawiązali do motywu drogi, z drugiej zaś – unieruchomili ładę, pozbawiając ją kół. Odnieśli się tym samym do sytuacji osób zamkniętych w ośrodku, podkreślając ich niemoc, bezsilność, stan zawieszenia. W karoserię samochodu został wmontowany monitor, na którym jest wyświetlany zapis wydarzenia sfilmowanego na ulicy warszawskiej Pragi. Doszło tam do podpalenia auta należącego do Czeczenów.


Piotr Wysocki

Piotr Wysocki autorem filmów, wideoinstalacji, performansów i obrazów. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2008). Tworzy filmowe portrety zgłębiające psychologiczną i społeczną kondycję bohaterów. Do prac o ludziach wykluczonych podchodzi z niezwykłą społeczną wrażliwością, zrozumieniem i pokorą wobec rejestrowanych sytuacji. Wystawia w Polsce od 2005 roku. Jest laureatem konkursu Samsung Art Master (2008) i dziewiątego konkursu Gepperta we Wrocławiu (2009). Był również nominowany do Paszportu „Polityki”, a w 2011 roku – do nagrody „Spojrzenia” Fundacji Deutsche Bank.

Rok powstania: 2014
farba, sklejka, wideo 15”
Współpraca: Dominik Jałowiński i mieszkańcy Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku. Praca powstała w ramach warsztatów Refugee Jam. Dzięki uprzejmości Artystów i Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej