Instalacja powstała w wyniku badań w warszawskich przejściach podziemnych, które studenci realizowali w 2022 roku na kierunku School of Ideas. Przejście podziemne jest budowlą związaną z cyklem wypierających się wzajemnie idei urbanistycznych. Dawniej – modernistyczną, innowacyjnie nowoczesną, dziś jest zaniedbanym reliktem przeszłości, przestrzenią zdegradowaną, „wstydliwą”, niechcianą, nieprzystająca do dzisiejszych trendów i standardów urbanistycznych. Co zrobić z przejściami podziemnymi? Czy jedynym rozwiązaniem jest „zasypywanie" tego – wykreowanego w przeszłości – potencjału? Czy to tylko nieestetyczne, brudne, niebezpieczne, ciemne miejsca? Czy w dobie kryzysu ekologicznego można wykorzystać ich przestrzeń do innych celów?

 

 

 


Studenci SWPS

Nikodem Jakubowski, Mirella Murawska, Łukasz Cegliński, Dominika Perłowska,

Maja Kleszcz przy współpracy z Artystkami i Artystami: Sicoerism, erypietas,

nocny_marek27, niebieski.robi.kreski, luksprzeziks, zuozone, miss_dorys

 

Rok powstania: 2022
instalacja
Dzięki uprzejmości Artystów