Piotr Wysocki i Dominik Jałowiński przeprowadzili warsztaty malarsko-rzeźbiarskie w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku, w którym przebywają wyłącznie mężczyźni. Do udziału w warsztatach artyści zaprosili uchodźców różnych narodowości. Tytuł Refugee Jam opisuje nie tylko sytuację wspólnego tworzenia. Słowo „jam”, w zależności od kontekstu, może znaczyć również kłopoty, tłok, przemyt czy unieruchomienie. Biorąc pod uwagę kontekst powstania pracy i fakt, że wielu przebywających w ośrodku uchodźców pochodzi z terenów byłego Związku Radzieckiego, nabiera ona niemal symbolicznego znaczenia. Z jednej strony artyści nawiązali do motywu drogi, z drugiej zaś – unieruchomili ładę, pozbawiając ją kół. Odnieśli się tym samym do sytuacji osób zamkniętych w ośrodku, podkreślając ich niemoc, bezsilność, stan zawieszenia. W karoserię samochodu został wmontowany monitor, na którym jest wyświetlany zapis wydarzenia sfilmowanego na ulicy warszawskiej Pragi. Doszło tam do podpalenia auta należącego do Czeczenów.

 


Dominik Jałowiński

Dominik Jałowiński – performer, malarz, twórca kolaży i instalacji. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2008). Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015). Współzałożyciel Galerii Śmierć Frajerom (2018–2020). W swoich pracach tworzy wieloznaczeniowe opowieści z nakładających się na siebie kolejnych wizualnych warstw. Prowadzi warsztaty, podczas których bada granice sztuki, więzi kulturowych, etnicznych i społecznych w społeczeństwie. Jego prace były pokazywane w Biurze Wystaw, Galerii Foksal, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni – oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Ludwig Múzeum w Budapeszcie, Muzeum Historii Jugosławii w Belgradzie, Museum of Old and New Art w Hobart Tasmania w Australii.

Rok powstania: 2014
spray, płyta OSB
Współpraca: Piotr Wysocki i mieszkańcy Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku. Praca powstała w ramach warsztatów Refugee Jam. Dzięki uprzejmości Artystów i Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej