W Polsce więcej ludzi umiera z przegrzania niż wychłodzenia, szczególnie w dużych miastach. Odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe obniża fenomen miejskiej wyspy ciepła, czyli występowanie wyraźnie wyższej temperatury powietrza w mieście lub jego poszczególnych częściach. Beton, asfalt i metal pochłaniają zdecydowanie więcej energii słonecznej niż tereny zielone. Oddając ją, podwyższają temperaturę w mieście. Na powstawanie miejskiej wyspy ciepła wpływa też aktywność człowieka: produkcja towarów, ruch samochodowy i klimatyzacja, która wyprowadza ciepło na zewnątrz. Odpowiedź na rosnące temperatury jest indywidualistyczna: chłodzimy się za pomocą klimatyzacji w budynkach i samochodach zamiast zwiększać powierzchnie zielone, zamieniając pasy ruchu i miejsca parkingowe na szpalery drzew. W czasach kryzysu klimatycznego ulica pozbawiona zieleni jest tym samym, czym była ulica bez kanalizacji czy innej podstawowej infrastruktury.
 


Maciej Jurzyk, Jan Mencwel, Marcel Świerkocki

Rok powstania: 2022
mapa
Opracowanie mapy: Maciej Jurzyk, na podstawie danych: NASA Landsat, Copernicus Sentinel 2021, UM Warszawa. Wskaźnik potrzeb dogęszczenia zieleni miejskiej w celu ograniczenia negatywnych skutków zjawiska miejskiej wyspy ciepła.