Tematem obrazów Różyckiego jest dojrzewanie na wsi w ekonomicznym i społecznym wykluczeniu oraz wiążący się z tym wstyd. Ważnym wątkiem jego obrazów jest opowieść o relacji z bratem, z którym komunikację umożliwia mu auto. Prowadzą je na zmianę, co artysta przedstawił, malując dwie kierownice. Tam, skąd pochodzi, samochód jest symbolem statusu klasowego, a jednocześnie łatwo staje się rodzajem zastępczego domu w czasie męczących dojazdów do Warszawy. Używanie samochodu bywa jedyną szansą na wydostanie się z mniejszych miejscowości, gdzie zlikwidowano transport publiczny.


Patryk Różycki

Patryk Różycki jest artystą interdyscyplinarnym, maluje, pisze, tworzy performanse, podcasty i wideo, jest edukatorem i kuratorem Festiwalu Performance Kick Off Perfo oraz festiwalu krótkich, eksperymentalnych form filmowych Baza. W swoich pracach podejmuje wątki prywatne i w pierwszoosobowej narracji opowiada o emocjach i relacjach. Posługuje się głównie obrazem, który ma mu pomóc w określeniu i zrozumieniu własnej pozycji w społeczeństwie i kulturze. Zajmuje się męską seksualnością, wstydem – w szeroko pojętym obszarze życia społecznego – oraz strukturą rodziny i jej wpływami na jednostkę. Wierzy w to, że każdy człowiek jest wrażliwy, a sztuka pozwala komunikować się z innymi w szczery i otwarty sposób. W 2017 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, ze specjalizacją intermedia. Wystawia w Polsce od 2016 roku.

Rok powstania: 2021/2022
farba olejna na płótnie